HANDELSBETINGELSER hos Rømø Cykler & Legetøj

Generelle oplysninger

Rømø Cykler & Legetøj
Nørre Frankel 1B
6792 Havneby Rømø
CVRnr.: DK34833974
Telefon: +4588935040
E-mail: info@romocykler.dk

AFTALEN
Aftalen indgås mellem Rømø Cykler & Legetøj (herefter Rømø Cykler) og Kunden. Kunden er den juridiske eller fysiske person, hvis navn og yderligere oplysninger er angivet i bestillingen.

BETALING
Betalingsmuligheder på romocykler.dk
Du kan på romocykler.dk benytte Dankort, VISA, VISA Electron, Master Card og PayPal. Med mindre andet er aftalt, bliver betalingen trukket på Kundens kort ved bestilling. Alle beløb er i danske kroner (DKK) og incl. moms.

Betalingsmuligheder i vores butikker:
Betalingskort: Du kan betale ved kassen med Dankort, VISA/Dankort, Acceptcard, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, Eurocard, V PAY, JCB, UnionPay og American Express.
Kontanter og udenlandsk valuta: Vi modtager desuden danske kontanter også euro i kassen. I begge valutaer med sedler og mønter. Byttepenge i samme valuta som betaling.

Gavekort: Vi modtager kun gavekort udstedt af Rømø Cykler og Legetøj.

LEVERING
Alt levering og returnering af udstyr finder sted på Rømø Cyklers adresse, Nørre Frankel 1B/E, 6792 Havneby Rømø, medmindre Kunden har valgt levering på en anden leveringsadresse ved bestilling. Hvis Kunden ikke har oplyst en leveringsadresse ved bestilling, skal det ske senest 2 dage før den aftalte leveringsdato. Hvis Kunden ikke har oplyst en leveringsadresse senest 2 dage før leveringsdatoen, kan Rømø Cykler ikke garantere levering på det aftalte tidspunkt.. Levering og afhentning finder altid sted efter kl. 17 på dage ​​lejeperioden starten, selvom Kunden har angivet et andet tidspunkt i deres online bestilling. Med mindre andet er aftalt, tilbydes levering kun til adresser i postnumre 6792.

REKLAMATIONER
Hvis der konstateres fejl på det lejede udstyr, skal dette meddeles Rømø Cykler snarest muligt, og senest 24 timer efter at fejlen er konstateret. Rømø Cykler vil så vidt muligt forsøge at udbedre fejlen ved levering af tilsvarende udstyr eller reparation. Hvis dette ikke er muligt, vil Rømø Cykler refundere Kunden beløbet betalt for det defekte udstyr for den periode, hvor udstyret ikke fungerer tilfredsstillende. Rømø Cykler kan på ingen måde gøres ansvarlig for følgeskader eller indirekte tab, som Kunden måtte lide på baggrund af fejl eller defekter ved det lejede udstyr.

ANNULERING OG REFUSION
Kunden kan indtil 14 dage fra bestillingsdatoen fortryde bestillingen helt eller delvist og modtage fuld refusion. Hvis lejeperioden starter mere end 14 dage efter bestillingsdatoen er Kunden berettiget til at annullere bestillingen helt eller delvist og modtage fuld refusion for det annullerede indtil 7 dage før lejeperiodens start. Ved annullering mindre end 7 dage før lejeperiodens start, tilbyder Rømø Cykler at udstede et tilgodebevis på det fulde beløb, som er gyldigt i to år fra den oprindelige bestillingsdato.
Udover ovenstående er Kunden berettiget hvis lejeperioden starter mindre end 14 dage efter bestillingsdatoen at annullere helt eller delvist frem indtil 2 dage (48 timer) før lejeperiodens start med fuld refusion.

Hvis Kunden ønsker at fortryde, annullere eller ændre en bestilling skal det ske ved skriftlig henvendelse til Rømø Cykler via e-mail på: info@romocykler.dk

BENYTTELSE OG ERSTATNINGSANSVAR
Det lejede udstyr må udelukkende benyttes til aktiviteter, der er tilladt jf. dansk lovgivning. Hvis det lejede udstyr ønsket benyttet udenfor Danmarks grænser (med undtagelse af den tyske ø Sild), skal dette accepteres skriftligt af Rømø Cykler.

Det lejede udstyr må ikke videreudlejes, pantsættes, sælges eller anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.

Kunden er ansvarlig for enhver skade, tyveri eller bortkomst af udstyret i lejeperioden. Hvis udstyret beskadiges, er Rømø Cykler berettiget til at opkræve kunden et beløb svarende til omkostningen ved reparation for at bringe det beskadigede i væsentligt samme stand som før skaden. Hvis omkostningen ved reparation af det beskadigede udstyr overstiger omkostningen ved indkøb af tilsvarende nyt udstyr, er Rømø Cykler berettiget til at opkræve kunden et beløb svarende til prisen for indkøb af tilsvarende nyt udstyr.
Hvis udstyr stjæles eller på anden måde bortkommer i lejeperioden, er Rømø Cykler berettiget til at opkræve Kunden et beløb svarende til prisen for indkøb af tilsvarende nyt udstyr. Ved opdagelse af uhensigtsmæssig brug har Rømø Cykler ret til at øjeblikkeligt tilbagekræve det lejede. Lejegebyrer refunderes IKKE.

Enhver skade, tyveri eller bortkomst skal meddeles Rømø Cykler snarest muligt og senest 24 timer efter, det indtræffer.

Kunden skal friholde Rømø Cykler for ethvert krav fra tredjemand opstået som følge af Kundens brug af det lejede.

KLAGEMULIGHEDER
Hvis Kunden ønsker at klage, skal dette først ske til Rømø Cykler ved at indsende en skriftlig klage på info@romocykler.dk. Hvis dette ikke løser sagen, kan der klages til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.
Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du indgive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.
Platformen findes her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Indgiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: info@romocykler.dk

PRIVATLIVSPOLITIK
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med bestilling.

Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

FORMÅL
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

PERIODE FOR OPBEVARING
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER
Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.
Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

INDSIGT OG KLAGER
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@romocykler.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.